Rory Fleck-Byrne

Kẻ Ngoại Tộc
0

Kẻ Ngoại Tộc

The Foreigner đánh dấu sự trở lại của Thành Long trong một dự án bom tấn mang tầm Hollywood, kể từ sau Kung Fu Panda 3 (tham gia với vai trò lồng ...